Splošni pogoji poslovanja

Kupec lahko direktno komunicira s podjetjem Janez Zlebic s.p. v zvezi s Spletno trgovino ZERRO.SHOP na telefonski številki 051 371 341. Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo tudi e-naslov:  info@zerro.shop


Kupec s sprejetjem naročila potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.shop.zerro.shopi ter se z njimi strinja.
----------------------------------------------------------------------------------------------

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (št. 1/2022)

med

Janez Zlebic s.p., Spletne in prodajne rešitve
Poljska ulica 47, Bakovci
9000 Murska Sobota
matična številka: 9121439000
ID za DDV: SI89395018
Vpis v sodni register dne 01.05.2022 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,

(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”)

in

kupcem
(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:
“www.ZERRO.SHOP” – SPLETNA TRGOVINA ZERRO SHOP
“obiskovalec” - vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče www.zerro.shop, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik
“kupec” - fizična ali pravna oseba, ki na spletnem portalu ponudnika oz. spletnem mestu www.zerro.shop kupi izdelke iz asortimana ponudnika
“osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

SPLOŠNE DOLOČBE IN INFORMACIJE O REGISTRACIJI

1. člen

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani www.zerro.shop, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Splošni pogoji poslovanja www.zerro.shop so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

www.zerro.shop je spletna trgovina, ki jo upravlja Janez Zlebic s.p., spletne in prodajne rešitve, Poljska ulica 47, Bakovci, 9000 Murska Sobota

Ob registraciji v sistem www.zerro.shop obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.


Registracija:
Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku.
Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.
Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naslov in kraj bivanja,
- naslov elektronske pošte,
- uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
- geslo v skriti obliki,
- telefonska številka,
- ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu www.zerro.shop;

Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi »checkobox«, pa soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad.

2. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika v spletni trgovini www.zerro.shop, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na www.zerro.shop.

3. člen

Nakup, opravljen preko spletnih strani www.zerro.shop, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.
Dostavo izdelkov, kupljenih preko spletnih strani www.zerro.shop, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije in Evropske Unije v skladu s pogoji lokacije in območij, na katerih ponudnik izvaja dostavo na dom.

4. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila na spletni strani www.zerro.shop.

S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec v PDF obliki prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

5. člen

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na www.zerro.shop ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

6. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
- identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
- kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
- dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
- pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
- jasno in nedvoumno določene cene,
- način plačila in dostave,
- rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka - vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,
- pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

7. člen

Nakup v www.zerro.shop je možen samo za registrirane kupce v www.zerro.shop. Če kupec ni registriran v www.zerro.shop, nakupa ni možno opraviti.

POSTOPEK NAKUPA:

- Kupec lahko na spletni trgovini www.zerro.shop vse izdelke ki so v prodaji najde v glavnem meniju, ki je lociran na vrhu (v glavi) spletne trgovine. V meniju so izdelki razporejeni po različnih kategorijah. Po izbiri posamezne kategorije, ki jo izvedemo s klikom na izbrano kategorijo, kupec vstopi na stran posamezne kategorije. Kupcu je na tej strani vsak izdelek predstavljen s sliko, nazivom in ceno izdelka.  Za nakup posameznega izdelka je potrebno dodati vsak izdelek v košarico, kar je možno storiti na 2 načina:

1. način za dodajanje izdelka v košarico na strani posameznih kategorij je, da s klikom na sliko izdelka, kupec odpre predstavitveno stran izbranega izdelka, katera poleg slike, naziva in cene izdelka vključuje še dodatni opis izdelka. Kupec ima možnost izbrati količino izbranega izdelka in to izbrano količino dotičnega izdelka lahko doda v svojo nakupovalno košarico s klikom na gumb "Dodaj v košarico".

2. (hiter) način za dodajanje izdelka v košarico na strani posameznih kategorij je, da kupec klikne na gumb "Dodaj v košarico", kateri se prikaže pod sliko izdelka, ko se z miško sprehodimo preko slike posameznega izdelka. S klikom na ta gumb, kupec doda izbrani izdelek neposredno v svojo nakupovalno košarico.

- Nakupovalna košarica kupca se kupcu prikaže ob vsakem kliku na gumb "Dodaj v košarico", kjer ima kupec možnost spreminjati vsebino košarice, in sicer lahko spremeni količino posameznega izbranega izdelka, lastnosti izdelka če so na voljo ali posamezni izdelek izbriše iz košarice s klikom na ikono "koš za smeti", ki je locirana na desni strani ob vsakem izbranem izdelku v košarici. Kupcu se v košarici z vsako narejeno spremembo (sprememba količine izdelkov ali brisanje izdelkov) ustrazno prilagodi tudi cena spremenjenega izdelka in pravtako skupna cena košarice. Kupec lahko v polju za besedilo, označeno z "napotki za prodajalca", prodajalcu napiše kratko sporočilo v zvezi z košarico.
Do nakupovalne košarice je kupcu v vsakem trenutku nakupovanja možno dostopati tudi s klikom na gumb "KOŠARICA" ki je lociran na desni zgornji strani zaslona spletne trgovine. V oklepaju ob gumbu "KOŠARICA" je zapisano število že dodanih izdelkov v kupčevi košarici.
Po pregledu košarice, se kupec lahko s klikom na gumb "NADALJUJ Z NAKUPOVANJEM" odloči za nadaljno nakupovanje in se vrne na prej izbrano spletno kategorijo v spletni trgovini. S klikom na gumb "Na blagajno" se kupec odloči za naslednji korak pri nakupu in vstopi na blagajno spletne trgovine. Oba gumba sta na dnu nakupovalne košarice.

- Blagajna je razdeljena na 2 dela. Na desni strani je skozi celoten postopek, od prijave kupca do opravljenega nakupa, vidna vsebina košarice. Na levi strani so polja za obrazce, katere mora kupec izpolniti v treh korakih.

V prvem koraku, ki se imenuje "Informacije", je kupec obvezan prodajalcu posredovati podatke za stik, naslov in naslov za dostavo. S klikom na gumb "Naprej na dostavo" se kupcu odpre naslednji korak poimenovan "Dostava", kjer kupec izbere način dostave, katere cena je izračunana glede na težo ali vrednost košarice. S klikom na gumb "Naprej na plačilo" kupec preide v zadnji korak blagajne, ki se imenuje "Plačilo in potrditev naročila". V tem koraku so kupcu vidni vsi njegovi dosedanji vnosi, narejeni v zadnjih treh korakih prijave. Vse dosedanje vnose lahko spremeni s klikom na gumb "Spremeni" ki je lociran ob vsakem posameznem vnosu. Kupec v tem koraku izbere način plačila in potrdi ali po potrebi spremeni naslov plačnika računa.

Kupec ima pred oddajo naročila možnost pregleda in popravkov celotne vsebine naročila, vključno s količino, ceno in morebitnih ostalih napak.

Po pregledu in strinjanju s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine zerro.shop,  lahko kupec, s klikom na gumb "Naročilo z obveznostjo plačila", potrdi naročilo in se obveže, da bo izstavljen račun plačal.

Kupec dobi potrdilo naročila iz strani prodajalca na svoj e-mail naslov.

Prodajalec preveri naročilo in v primeru, da so vsi naročeni artikli dobavljivi, zažene postopek transakcije plačila ter kupca obvesti o prejemu plačila in stanju dostave naročila.

Originalni fizični račun prodajalec dostavi kupcu skupaj z naročilom.


S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:
- da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;
- da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.


CENE

8. člen

Naročanje v www.zerro.shop poteka v slovenskem jeziku (opcijsko v nemškem in angleškem jeziku) prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na spletnih straneh. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot spletne cene.

Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizična trgovina). Morebitne posebne/nižje cene so lahko v www.zerro.shop posebej označene. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 5 delovnih dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.


9. člen

Vse cene v www.zerro.shop so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost - DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Janez Zlebic s.p. je davčni zavezanec in prevzema stroške davka na dodano vrednost. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Cene, objavljene v www.zerro.shop se neprestano spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«ZADEVA: potrditev naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PLAČILA
10. člen

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

FIZIČNE OSEBE
DOSTAVA NA DOM
KUPEC registriran v portal www.zerro.shop
On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Mastercard, Visa, American Express, Apple Pay, PayPal:
Vse kartice, standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a : Mastercard, Visa, Apple Pay, American Express,

PRAVNE OSEBE
Pogodbeni KUPEC
On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Vse kartice standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a: Mastercard, Visa, Apple Pay, American Express
KUPEC brez pogodbe s ponudnikom
On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Mastercard, Visa, plačilo po predračunu
Plačilo ob prevzemu blaga na izbrani lokaciji:
Vse kartice standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a: Mastercard, Visa, ApplePay, American Express
PREVZEM BLAGA NA LOKACIJI
Vsa veljavna plačilna sredstva kot v vseh trgovinah v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizične trgovine).

11. člen

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

12. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko www.zerro.shop ali drugih spletnih trgovin družbe Janez Zlebic s.p.. ali zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

13. člen

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen s paketom z nakupljenim blagom.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

STATUS NAROČILA (SAMO REGISTRIRANI KUPCI)

14. člen

Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Naročilo v obdelavi: Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila - vse iz nabora predvidenih plačilnih sredstev.

Blago odpremljeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi oziroma odpošlje.

Kupec lahko ves čas na spletni strani www.zerro.shop preverja, v kateri fazi je njegovo naročilo.

15. člen

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času www.zerro.shop po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem blaga.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

16. člen

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku, skladno s pogoji in cenikom, objavljenim v www.zerro.shop.

Za dostavo naročila mora biti:
zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu;
zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu.

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

Opozorilo: alkohola se ne more izročiti osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu blaga ne nahaja v spremstvu odrasle osebe.

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.

17. člen

Dostava naročenih izdelkov na dom oz. izbrano lokacijo preko Pošte Slovenije. Stroški dostave so dostopni na spletnih straneh ponudnika. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

Stroški dostave znotraj Slovenije:
Paket od 0-5kg je poštnina 6 EUR
Paket od 5-10kg je poštnina 7 EUR
Paketi od 10kg do 20kg je poštnina 12 EUR

Stroški dostave v Avstrijo:
Paket od 0-5kg je poštnina 7,5 EUR
Paket od 5-10kg je poštnina 9,5 EUR
Paketi od 10kg do 20kg je poštnina 16 EUR
Stroški dostave v ostale EU države:

Enotna tarifa 25 EUR

Opozorilo: Če stroške dostave, zaradi kakršnih koli objektivnih razlogov ni mogoče vnaprej izračunati, lahko nastanejo dodatni stroški prevoza, dostave ali pošiljanja.


Opomba
V primeru uporabe posebnih promocijskih kod ali spletnega bonusa je končni znesek za plačilo lahko nižji. Znesek, ki se upošteva pri izračunu cene dostave je znesek po upoštevanju vseh popustov, promocijskih kod in spletnega bonusa.


VRAČILO BLAGA

18. člen

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči (pisno ali po elektronski poti), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec si lahko s spletne strani prenese elektronski obrazec za odstop od pogodbe ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, na el. naslov info@zerro.shop. V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Datum oddaje na pošto se šteje kot dan prejema vrnjenega blaga ponudnika.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago bilo dostavljeno uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži ustreznega dokazila, da je blago poslal nazaj.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja:
za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe in vrnitev kupnine. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Obvestilo o odstopu od pogodbe si lahko prenesete TUKAJ.

STVARNA NAPAKA

19. člen

Napaka je stvarna:
če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

20. člen

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

21. člen

Kupec mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti ponudnika v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:
ali odpravo napake na izdelku;
ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;
ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom,
ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.
Obrazec za uveljavljanje stvarne napake si lahko prenesete TUKAJ.

GARANCIJA

22. člen

Ponudnik predvidoma ne prodaja vrste blaga, za katerega bi bila predpisana garancija. Artikli imajo garancijo le, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

23. člen

Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga, zgolj za blago, za katerega je izdaja garancije predpisana. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom ponudnika.
Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

REKLAMACIJA

24. člen

Garancijo za izdelke in reklamacijo izdelkov oz. uveljavljanje stvarnih napak ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Ob prijavi reklamacije se izpolni reklamacijski zapisnik, ki ga lahko prenesete TUKAJ.

Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se izpolni v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo na naslednje načine:
takoj ob dostavi vozniku/dostavljavcu,
izpolni reklamacijski zapisnik, ki se nahaja TUKAJ.
pokliče v klicni center, kjer se izpolni reklamacijski zapisnik.

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov:  zlebic@gmail.comin telefon 051 371 341.

OPOZORILA IN OMEJITVE

25. člen

PRODAJA ALKOHOLNIH PIJAČ
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Piva in drugih alkoholnih pijač se ne prodaja mladoletnim osebam. Ponudnik pri prodaji upošteva vsa določila Zakona o omejevanju porabe alkohola. V primeru podaje neresničnih podatkov kupca, je kupec ponudniku  odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava.

26. člen

Dvig blaga v sistemu KLIK »OSEBNI DVIG BLAGA«
Zaradi varnostnih razlogov pri prevzemu izdelkov po sistemu KLIK »OSEBNI DVIG BLAGA« bodo predstavniki ponudnika od kupca/prevzemnika blaga zahtevali, da le-ta predloži oz. pove številko naročila, ki je bila kupcu poslana ob oddaji oz. potrditvi naročila.

Zaradi varnostnih razlogov ponudnik predlaga kupcu, da številko naročila hrani do prevzema izdelkov z vso skrbnostjo in onemogoči tretjim nepooblaščenim osebam, da bi se seznanile s to številko. Slednje velja tudi za tehnično/logistične ukrepe varovanja navedenih odgovorov na elektronskih napravah, na katere je kupec prejel številko naročila.

Prevzem blaga po sistemu KLIK »OSEBNI DVIG BLAGA« kupec/prevzemnik blaga potrdi s podpisom dobavnice.

Vsak kupec je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu www.zerro.shop posreduje obvestila.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O ŽIVILIH

27. člen

Ponudnik je kot lastnik spletnega mesta odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa.

V zvezi s predpakiranimi živili:
Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob dobavi blaga ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

Kupec je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

VARNOST

28. člen

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

29. člen

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanja preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov zlebic@gmail.com in telefon 051 371 341.

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

30. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke/obiskovalcev/uporabnikov/kupcev ter podatke o nakupnih navadah kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

31. člen

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov.

32. člen

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev www.zerro.shop, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je Janez Zlebic s.p.. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb Janez Zlebic s.p.., lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

33. člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v www.zerro.shop ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na www.zerro.shop je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

PRITOŽBE IN SPORI

34. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova zlebic@gmail.com ali pisno na naslov ponudnika Janez Zlebic s.p., Spletna trgovina www.Zerro.shop, Poljska ulica 47, Bakovci, 9000 Murska Sobota. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:
1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat. št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.
Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.
Bakovci, 01.09.2022
                                   Janez Zlebic s.p.

 

 

Terms & Conditions

Terms of service.
This website is operated by Janez Zlebic s.p.. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Janez Zlebic s.p. who offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.


SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.


SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.


SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.


SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.


SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colours and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales or buying of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

If alcohol products are ordered as a private individual from another EU country, you arrange the transport yourself by using and consent of the shipping at checkout, you may also be liable to pay excise duties. As the distance buyer, you may be liable to pay excise duties on alcohol products and beverage containers.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.


SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.


SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.


SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.


SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.SECTION 12 - PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.


SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Janez Zlebic s.p., our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Janez Zlebic s.p., Spletne in prodajne rešitve, and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 - SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.


SECTION 16 - TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 - GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the Slovenian law.


SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.


SECTION 20 - CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@zerro.shop.