Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov
V podjetju Janez Zlebic s.p. cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V nadaljevanju vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.
POLITIKA PODJETJA JANEZ ŽLEBIČ S.P. O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
1. Uvodno določilo
Janez Žlebič s.p.. se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. S predmetnim dokumentom vas uporabnike seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Janez Žlebič s.p. ter vašimi pravicami na tem področju.
2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Janez Žlebič s.p. Spletne in prodajne rešitve, Poljska ulica 47, Bakovci, 9000 Murska Sobotav(v nadaljevanju: Janez Žlebič s.p.).
Pri podjetju Janez Žlebič s.p. je bila imenovana Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@zerro.shop.
3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov
a) Obdelava na podlagi pogodbe
Posameznik je z registracijo v spletni trgovini www.zerro.shop sprejel Splošne pogoje poslovanja in s privolitvijo dovolil uporabo osebnih podatkov. Na osnovi tega pravnega temelja Janez Žlebič s.p. izvaja naslednje obdelave:   
Spletna trgovina: izvedba spletnega nakupa, obveščanje o statusu naročila, dostava, izvedba plačila, dodeljevanje ugodnosti, izvajanje reklamacijskih postopkov in odkrivanje zlorab. Podatke o naslovu posredujemo podjetju za dostavo blaga.
b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Janez Žlebič s.p. lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa Janez Žlebič s.p., ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Na podlagi tega pravnega temelja Janez Žlebič s.p. izvaja naslednje obdelave:
Spletna trgovina: neposredno trženje, analiza nakupnih transakcij v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških odločitev.
c) Obdelava na podlagi privolitev
Janez Žlebič s.p. lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nakupnih navad. Janez Žlebič s.p. obdeluje podatke na podlagi privolitve za tri namene:
Privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Janez Žlebič s.p..
Pri obdelavah na podlagi privolitev lahko Janez Žlebič s.p. uporablja tudi podatke o nakupljenih izdelkih in koriščenih ugodnostih.
Posameznik lahko privolitev odda in prekliče kadarkoli na naslednji način:
pisno na naslov: Janez Žlebič s.p.  Poljska ulica 47, Bakovci, 9000 Murska Sobota ali  info@zerro.shop;
s klicem na telefonsko številko 00386 51 371 341.
4. Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:
Spletna trgovina: podatki o vsebini nakupa se hranijo največ 4 leta.
5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Janez Žlebič s.p. pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na el. naslov: info@zerro.shop ali na naslov Janez Žlebič s.p.  Poljska ulica 47, Bakovci, 9000 Murska Sobota.
Izpolnitev upravičene zahteve BJanez Žlebič s.p. izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Janez Žlebič s.p. o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.
a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
vrste osebnih podatkov;
kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
roki hrambe;
obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Na podlagi zahteve Janez Žlebič s.p. izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.
b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Janez Žlebič s.p. popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.
d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:
podatki niso točni,
je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
Janez Žlebič s.p. podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Janez Žlebič s.p. in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in bo poslan posamezniku.

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika. Obrazec zahteva po pravici iz GDPR.
6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@zerro.shop  po pošti na naslov: Janez Žlebič s.p.  Poljska ulica 47, Bakovci, 9000 Murska Sobota.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.
7. Veljavnost politike
Ta politika je objavljena na www.shop.zerro.shop. Pravila so bila sprejeta dne 1.9.2022.